Fra ILO-konferansen 2022: Ikke lenger “business as usual”!

Denne uka går debatten om verdens minst utviklede land, strukturelle endringer og muligheter i framtidens arbeidsliv. Unio deltar i debatten på vegne av de norske arbeidstakerne.

Også i år er 3 dager av ILO-konferansen satt av til debatt rundt et hovedtema. I år rettes oppmerksomheten mot verdens fattigste land, behovet for strukturelle endringer og framtidens arbeidsliv. Tema er presentert i generalsekretærens rapport til konferansen. De tre delegatene fra ILOs 187 medlemsland får 4 minutter på konferansens talerstol.

Rapporten slår fast at situasjonen er akutt. De minst utviklede landene har underskudd på alle former for velferdsordninger og sikkerhetsnett. Det er en katastrofe for de aktuelle landene. Budskapet fra ILOs generalsekretær er at situasjonen ikke kan løses av de enkelte landene. Hele det internasjonale samfunnet må ta ansvar og iverksette strakstiltak.

Unio slo fast at det ikke lenger dreier seg om “business as usual”. Det er behov for ambisiøse forpliktelser knyttet til arbeid og sosial beskyttelse for alle. De minst utviklede landene trenger innovative og effektive støttetiltak. Dette må skje umiddelbart.

Unio løftet også kampen mot barnearbeid, tvangsarbeid, menneskehandel og moderne slaveri. Liz Helgesens innlegg finner du her (under «Key moments»)

Mer om Unios deltakelse på konferansen

Se også:
ILO-konferansen 2022: Den globale omsorgsøkonomien trenger et løft