Innspill om Mannsutvalgets mandat

Regjeringen skal sette ned et mannsutvalg som skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter, og som er utfordringer som bidrar til utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn. Nå ønsker regjeringen innspill til hvilke temaer mannsutvalget bør fokusere på, og som regjeringen bør ha med i mandatet til utvalget.

Les Unios innspill