I mål med viktige gjennomslag for sykepleierne ved sykehusene

Norsk Sykepleierforbund ble i natt enige med Spekter om lønnsoppgjøret for 40 000 sykepleiere i helseforetakene.

– Oppgjøret ga en profil i tråd med våre krav og en god samlet inntektsøkning for våre medlemmer innenfor forhandlingssystemets sementerte rammer. NSF fikk også gjennomslag for at natt-tillegget heretter skal gis helt ut vaktens lengde fram til senest 08.00. Lørdags- og søndagstillegget er nå på minimum 23 prosent, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– I tillegg fikk vi gjennomslag for et viktig mål om 650 000 for spesialsykepleiere ved sykehusene. Riktignok ikke før 1. januar 2024, men det er sikret gjennom denne avtalen, sier Sverresdatter Larsen.

– Med en ramme over frontfaget og en klar prioritering av spesialsykepleiere med lengst ansiennitet og flere andre gjennomslag valgte vi å si ja, sier forbundslederen.

Rammen for oppgjøret ble 3,84, om lag det samme som i KS-oppgjøret og offentlig sektor for øvrig. Dette betyr en økt inntekt for sykepleierne i snitt på 25 000 kroner og spesialsykepleiere på 34 000. Aller mest får jordmødrene. Spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet er sikret en lønn på 602 000 etter dette oppgjøret i år, og gjennom dette oppgjøret er de garantert en lønn på 650.000 senest 1. januar 2024

– Dette var et viktig mål for oss som vi satte oss i starten av 2020. Lønnsoppgjørene i 2020 og 2021 var preget av tøffe økonomiske rammebetingelser i norsk økonomi. Nå når vi likevel dette målet, noen måneder forsinket, men samtidig har vi sikret dette målet gjennom denne avtalen, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Dette resultatet betyr ikke at sykepleiermangelen løses. Forhandlingssystemets sementerende rammer er ikke godt egnet til å rekruttere, beholde eller mobilisere sykepleiere. Det må regjeringen gjøre noe med. Vi venter spent på helsepersonellkommisjonen som Ingvild Kjerkol viser til når vi fremmer problemene som sykepleiermangelen fører til for samfunnet.

– Som alltid i forhandlinger har vi vært nødt til å gjøre noen prioriteringer. Det er mye som gjenstår før vi kan si oss fornøyd, men likevel var dette en totalpakke vi opplever er i tråd med våre prioriteringer, sier Larsen.

Her kan du lese protokollen.