ILO-konferansen 2022: Den globale omsorgsøkonomien trenger et løft

ILO har samlet inn data fra omsorgsøkonomien før og under pandemi-årene. Funnene viser blant annet store utfordringer knyttet til oppfølging av ILO-konvensjonen for sykepleie.

Diskusjonene på ILO-konferansens første arbeidsdag handler om forhold innen omsorgsøkonomien. Global omsorgsøkonomi refererer til direkte og indirekte helse og omsorgsarbeid innen offentlig og privat sektor. I tillegg dreier det seg om arbeid utenfor det formaliserte arbeidslivet.

Oppfølging av ILOs sykepleiekonvensjon

Konvensjonen for helsepersonell (C149) ble vedtatt i 1977 og er ment å møte utfordringer helsepersonell møter globalt. ILO-rapporten Securing decent work for nursing personnel and domestic workers, key actors in the care economy viser blant annet til:

  • Globalt er helsesystemer på bristepunktet etter pandemien.
  • Pandemien har bidratt til at allerede pressede helsearbeidere, opplever ytterligere press.
  • Stort og økende behov for arbeidskraft: Det er behov for 13 millioner flere sykepleiere innen 2030!
  • Økning i usikker og atypisk jobbtilknytning i helsesektoren.
  • Dårlige arbeidsforhold bidrar negativt til bemanningsutfordringene i helsesektoren.
  • Helsearbeidere er særlig utsatt for seksuell trakassering – sykepleieryrket er risikoutsatt.
  • Helsearbeideres fundamentale rettigheter utfordres i flere land.

Nordiske arbeidstakeres budskap til ILO

Nordisk arbeidstakerrepresentanter snakker ofte med én stemme på ILO-konferansen. Under behandling av anstendige arbeidsforhold for helsepersonell taler Lise Donovan fra den svenske hovedorganisasjonen TCO på vegne av den nordiske arbeidstakergruppa.

I det nordiske innlegget er dagens og framtidas mangel på sykepleiere løftet. Innen 2030 vil verden mangle 13 millioner sykepleiere. Det må iverksettes tiltak for å møte dette behovet. Behovet for flere kvalifiserte helsearbeidere kan bare løses gjennom ordnede arbeidsforhold.

Norge har ratifisert og rapportert

Norge har ratifisert ILO-konvensjonene 149 og 189 (Nursing Personell Convention og Domestic Workers Convention). Norske myndigheter har bidratt til den aktuelle rapporten. Rapporten har inkludert flere av Unios innspill knyttet til erfaringer basert på nasjonale forhold.

Unios deltakelse på ILO-konferansen

ILO-konferansen, som også kalles verdensparlamentet for arbeidsliv, holder på fram til 11. juni. Mer om Unios deltakelse på konferansen