Endelig lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

Regjeringens forslag til lovutkast for å få på plass norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel ble i dag sendt på høring. Vi ser fram til at vår mangeårige kamp finner sin løsning.

– Dette har vi ventet lenge på. En mangeårig kamp er kronet med seier. En kamp som går tilbake til 80-tallet og som fikk fornyet styrke under oljekrisen i 2014, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund til NRK.

Reguleringen sikrer norske sjøfolk tilgangen til det norske arbeidsmarkedet på norsk sokkel og i norske farvann, sikrer nasjonen nødvendig maritim kompetanse som er avgjørende for utvikling av nye næringer i havrommet, teknologiutvikling og den grønne omstillingen og bidrar til bosetting og næringsutvikling i hele landet.

– Vi har arbeidet sammen med de øvrige to sjømannsorganisasjonene og våre to hovedorganisasjoner og møtt betydelig motstand over tid. Samtlige politiske partier på Stortinget var opprinnelig mot reguleringen. En særlig takk til regjeringen ved Ap og Sp som tidlig kom inn og støttet oss i vår kamp og som nå har levert forslag til regulering som lovet. Nå skal vi sette oss inn i innholdet og besvare høringen, sier Bengtsson i Dnmf.

Nøkkelkompetanse i maritim næring

– Gratulerer så mye til alle medlemmer i Unio, og spesielt våre medlemmer i Det norske maskinistforbund. Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel ser nå ut til å bli innfridd, nå som lovforslaget endelig er blir sendt på høring. Det gjenstår fremdeles mye arbeid, det skal omsettes til riktig lovtekst, forskrifter og utvikles gjennom et godt trepartssamarbeid. Her skal Unio og Dnmf gjøre en felles innsats, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Maritim næring har vært og skal være en av Norges største økonomiske drivere. Vi skal leve av og med havet i fremtiden. Den maritime næringa vil være helt sentral i det grønne skiftet og utviklingen av nye grønne-løsninger i havrommet. Den maritime kompetansen som norske sjøfolk besitter er derfor nøkkelkompetanse for fremtidens Norge, sier Lied.

Her kan du lese du forslaget som er sendt på høring.