Innspurt i meklingen – kan bli streik fra tirsdag

Meklingen nærmer seg slutten både i kommunesektoren, staten og Oslo kommune.

Blir det streik eller ikke? Det får vi svar på i løpet av natten.

Meklingsinnspurten pågår nå for fullt i Oslo sentrum. Unio gikk til brudd i årets lønnsforhandlinger både i kommunene, i staten og i Oslo kommune. Unio mekler derfor både med KS, staten og Oslo kommune hos Riksmekleren. Fristen for å bli enige er klokken 24.00 natt til tirsdag.

Her kan det bli streik

Unio har varslet at ansatte kan bli tatt ut i streik fra 24. mai hvis det ikke blir enighet i de ulike sektorene:

Hvis det blir streik, har Unio planlagt streikemarkeringer både i Oslo og Bergen tirsdag 24. mai. I Bergen er det samling kl. 18 på Festplassen. I Oslo er det samling kl. 18.15 på Eidsvolls plass.

Partene kan ikke si noe

Unio får mange spørsmål om hvordan det går i meklingene. Dessverre kan vi ikke hjelpe med å slukke informasjonstørsten.

Les også: – Nær løsning – eller konflikt i lønnsoppgjøret ? (unio.no)

Grunnen til det er bestemmelsene om taushetsplikt i arbeidstvistloven, paragraf 23. Loven gjelder også for meklinger etter tjenestetvistloven, altså både for kommuneansatte og statsansatte som omfattes av mekling nå. Når det er mekling, blir arbeidsgivernes og arbeidstakernes representanter i lønnsforhandlinger, så vel som Riksmeklerens representanter og myndigheter, pålagt taushet om meklingen.

Dette skjer fra de møtes hos Riksmekleren, etter brudd i ordinære lønnsforhandlinger. Fra da av er det Riksmekleren som uttaler seg om situasjonen, helt til det blir en løsning, enighet eller brudd.