Høring – forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 23. februar 2022 på høring forslag til endringer i regelverket for sykepenger i folketrygdloven kapittel 8 og omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger til nærstående i livets sluttfase i folketrygdloven kapittel 9.

Les Unios høringssvar