– Fortjener ikke utdanningsgruppene i staten et lønnsløft?

– Etter å ha hørt kritikken av Unios lønnspolitikk i staten, er vi nødt til å stille spørsmålet: Mener egentlig LO at utdanningsgruppene i staten fortjener et lønnsløft, spør Unios stats forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

En uavhengig rapport fra SSB viste at utdanningsgruppene i staten – som forskere, undervisere og politiansatte – har hatt svak lønnsutvikling de siste fem årene.

I 2022 bestilte LO en ny Fafo-rapport om lønnsutvikling i staten som nå er lagt fram og omtalt i FriFagbevegelse 5. mai. «Sett under ett, kan funnene tolkes som at LO har lyktes med å få gjennomslag for sin lavlønnsprofil», heter det i saken.

I et innlegg i Frifagbevegelse.no tilbakeviser Lind at Fafo-rapporten skal inneholde nye funn som svekker analysen i SSBs rapport, og hun slår tilbake mot LOs påstander om at Unio er usolidarisk.

– Vårt svar til dette er at vi fortsatt ser kollektiv lønnsdannelse som et bærende element i lønnsforhandlinger, og at vi arbeider for at ansattgrupper med høyere utdanning i staten ikke skal sakke ytterligere akterut lønnsmessig. Forskere og politiansatte skal ha konkurransedyktig lønn. Det er også viktig for samfunnsutviklingen. Spørsmålet er heller hvorfor LO igjen og igjen kjemper mot at utdanningsgruppene i staten skal gis et skikkelig lønnsløft.

– På Youngstorget 1. mai i år, brukte LO-leder Peggy Hessen Følsvik sin taletid til å karakterisere Unio som usolidariske fordi vi ønsker en ny avtale i staten. Vi ønsker ikke annet enn en skikkelig lønnsutvikling for våre medlemmer.

– Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

– Søker et mer lydhørt lag

Samtidig svarer Politiets Fellesforbunds leder Unn Alma Skatvold opp leder Terje Skaarud i NTL Politiet på samme type LO-angrep om manglende lagspill og «usolidaritet».

– NTL Politiet etterlyser lagspill. Det gjør Unio og Politiets Fellesforbund også. Og derfor søker vi nå til et lag som er mer lydhøre for våre behov.

– NTL Politiet forsøker å definere Unio sitt arbeid som usolidarisk. Det er en drøy påstand. Solidaritet er helt grunnleggende for en fagforening, det samme er kampen for gode lønns- og arbeidsvilkår. Det vet Skaarud godt. Han er urovekkende opptatt av en mulig tariffavtale mellom Akademikerne, Unio og staten. Det er ikke en tariffavtale som NTL Politiet skal være en del av, så hvorfor denne bekymringen, spør Unn Alm Skatvold.