Krever hastetiltak for å beskytte ukrainske kvinner

Europeisk fagbevegelse (ETUC) krever straks-tiltak for å beskytte ukrainske kvinners seksuelle og reproduktive helse. – Vi er sterkt bekymret for den seksuelle volden ukrainske kvinner blir utsatt for. Volden og voldtektene blir brukt som krigsvåpen. Det er helt og fullstendig uakseptabelt, sier visegeneralsekretær Esther Lynch i ETUC.

Hun leder også ETUCs kvinnekomité som har sendt et brev til EUs likestillingsminister Helena Dalli der det kreves straks-tiltak.

Visegeneralsekretær Esther Lynch i ETUC Foto: Nora Sørensen/Unio

– Ikke bare blir kvinner utsatt for seksuell vold i krigen som pågår, men de får ikke den helsehjelpen de trenger i mange vertsland. Særlig gjelder dette reproduktive helsetjenester og tilgang til abort, sier Lynch.

I flere EU-land får ikke kvinner tilgang til abort – som Polen, Ungarn, Romania og Slovakia.

– Den spesifikke sårbarheten til kvinner som flykter fra krigen i Ukraina setter søkelyset på forverringen som har skjedd av kvinners og jenters seksuelle og reproduktive rettigheter i EUs medlemsstater, som for eksempel forbudet mot aborter i Polen, sier Lynch.

I brevet til EUs likestillingsminister heter det at:

Det er menneskerettighetsbrudd på europeisk grunn hvis kvinner som er ofre for krigsforbrytelser i Ukraina nektes tilgang til trygge og respektfulle svangerskapsavbrudd, inkludert andre reproduktive helsetjenester, for eksempel nødprevensjon.

Les brevet her

ETUCs kvinnekomite har sitt vår-møte denne uken der situasjonen til ukrainske kvinner og barn er et hovedtema. I forhold til nabolandene som Polen og Tsjekkia, er det kommet få flyktninger til de nordiske landene. Nabolandenes medlemmer i kvinnekomitéen var tydelig preget av krigen som pågår i Ukraina og den grufulle situasjonen deres «brødre og søstre» er i, og jobber iherdig for å lette situasjonen for flyktningene som er kommet til landene deres.

Les også:

Fordømmer arrestasjonen av hviterussiske fagforeningstopper

Unio støtter hjelpearbeid i Ukraina

Du kan følge med på internasjonale saker her 

Er du på Instagram, kommer regelmessige oppdateringer på Unio International