Mekling i lønnsforhandlingene i staten

Unio valgte å bryte lønnsforhandlingene i staten 29. april og er i mekling fra 2. mai. – Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, sa Unio stat-leder Guro Elisabeth Lind da bruddet var et faktum før helgen.

Unio organiserer rundt 35.000 medlemmer i staten. De største gruppene er forskere og politiansatte.

Fristen for forhandlingene i årets hovedoppgjør i staten var satt til midnatt lørdag 30. april, men Unios forhandlingsleder, Guro Lind, valgte å bryte forhandlingene fredag ettermiddag.

– Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Vi stod for langt fra hverandre i diskusjonene om økonomi til at det var fruktbart å fortsette. Nå trenger vi hjelp fra Riksmekleren, sa Lind.

Statistikken viser at de statsansatte har hatt svak lønnsutvikling de siste årene.

– De siste to årene har lønnsutviklingen i staten vært vesentlig lavere enn i privat sektor, og også lavere enn i industrien. Årets lønnsoppgjør må gjøre noe med dette lønnsgapet. Vi kan ikke akseptere at ansatte i staten med høy kompetanse og viktige oppgaver, år etter år kommer dårligere ut enn andre grupper. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte og sitt samfunnsoppdrag, sa Lind.

Hun understreket at det hadde vært konstruktive forhandlinger om andre elementer enn den økonomiske rammen. Arbeidet med en ny, felles tariffavtale med Akademikerne har hatt god framdrift.

Meklingen har frist mandag 23. mai klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen, er Unio i streik fra tirsdag 24. mai.

Protokollen finner du her

Mer om lønnsoppgjøret

Mer om Unio stat her