Brudd i KS: – Avstanden for stor

Unio kommune brøt i dag lønnsforhandlingene med KS. Årets hovedoppgjør går dermed til mekling.

Fredag ettermiddag valgte Unio kommune, sammen med de andre hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, å bryte tarifforhandlingene med KS. Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune, sier at det siste tilbudet fra KS var så langt unna Unios krav at det ikke var noen grunn til å gå videre med forhandlingene i helgen.

– Avstanden ble for stor. KS la altfor lite penger på bordet, og rammen ble dermed for liten, sier Handal.

Silje Naustvik og Steffen Handal leder forhandlingsutvalget i Unio kommune.

Kravene og tilbudene underveis i forhandlingene er ikke offentlige, men forhandlingslederen i Unio kommune er tydelig på at det som ble presentert fra KS i dag ikke var godt nok.

– Vi har vært tydelige på at vi må ha reallønnsvekst og kompensasjon for etterslepet. Med så stor avstand i tilbud og krav har det ikke noe for seg å forhandle videre, konkluderer Handal med.

Dermed går årets hovedoppgjør til mekling. I tillegg til Unio og KS, vil også LO-K, YS og Akademikerne delta i mekling. Den skal etter planen avsluttes midnatt mellom mandag 23. og tirsdag 24. mai. Dersom det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik fra tirsdag 24. mai.

Fakta om KS-området (kommuner, utenom Oslo)

KS-oppgjøret omfatter nesten 500 000 ansatte, hvorav Unio organiserer nærmere 140 000. Størst er Utdanningsforbundet (95 340 medlemmer), så følger Norsk Sykepleierforbund (35 188). Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Forskerforbundet, Det norske maskinistforbund, Norsk Tannpleierforening, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Presteforeningen er de øvrige Unio-forbundene i KS-området.

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.

Mer om Unio kommune her