Høring av endringer i domstolstruktur

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag om endring i domstolstrukturen på høring. Departementet foreslår at strukturen for domstolene fra før domstolreformen 2021 i utgangspunktet gjeninnføres.

Les Unios høringssvar