Fordømmer arrestasjon av hviterussiske fagforeningstopper

I dag inviterte utenriksministeren arbeidslivets parter til et møte om partssamarbeid og arbeidstakerrettigheter som understøttelse av menneskerettigheter. Unio benyttet anledningen til å løfte den akutte situasjonen for ledelsen i den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland.

Tirsdag kveld ble BKDP-leder Alexander Yarashuk og minst 14 andre representanter for den uavhengige fagorganisasjonen arrestert. Deres hjem og kontorer ble også ransaket og telefoner og datautstyr konfiskert.

Krever løslatelse

Arrestasjonen er enda ett angrep på den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland. Denne gangen følger KGBs aksjoner etter at flere av de arresterte har vitnet i forbindelse med ILOs gransking av Lukashenko-regimets manglende oppfølging av grunnleggende arbeidstakerrettigheter.

Arrestasjonen ses også i sammenheng med BKDPs kritikk av Lukashenkos støtte til Putin-regimets krig mot Ukraina.

– De siste hendelsene i Hviterussland sjokker oss. Vi fordømmer fengsling, konfiskering og ransaking av våre fagforeningskollegaers hjem og kontorer.  Vi står bak den internasjonale fagbevegelsen krav om umiddelbar løslatelse av våre Hviterussiske kollegaer. Vi forventer at utenriksministeren følger opp, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Alexander Yaroshuk

Yarashuk skulle ha deltatt på nettverksmøte for fagorganisasjoner i Østersjøregioner onsdag til torsdag denne uken.

– Beskjeden om arrestasjonen av BKDP-leder Alexander Yarashuk var sjokkerende og trist, men ikke overraskende. Fri og uavhengig fagbevegelse har svært dårlige kår i Hviterussland, sier Liz Helgesen som var Unios representant på møtet.

 

Unio står bak et krav om umiddelbar løslatelse av de arresterte. Utenriksminister Anniken Huitfeldt fikk overrukket kravet.