Unio Oslo: Må ha høyere ramme enn frontfaget

For å ta igjen tapt lønnsutvikling og sikre reallønnsvekst for alle med lang utdanning, krever Unio Oslo kommune høyere ramme enn frontfaget i årets lønnsoppgjør.

 

I tillegg må særskilte, lønnsmessige tiltak prioritere høyskole- og universitetsutdannede, og det må på plass ekstra lønnsmessige tiltak i skoleverket. Det sier leder for Unio Oslo kommune, Therese Thyness Fagerhaug.

– I de siste tariffoppgjørene har det vært en lavtlønnsprofil i Oslo kommune. Unios medlemmer har ikke fått uttelling for den kompetansen og det ansvaret de har. Dette har gått mest utover skoleverket, sier hun.

For Unio er det også viktig at tilleggene for ubekvem arbeidstid økes slik at kompensasjonen gjenspeiler belastningen.

I de to foregående lønnsoppgjørene har anslaget i frontfaget vært for lavt. Det har ført til at offentlig ansatte ikke har fått samme lønnsutvikling som ansatte i privat sektor.

Betydelige utfordringer i Oslo

Utfordringene i Oslo kommune er nå så store når det gjelder å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte ansatte i helse-, velferds- og utdanningssektoren, at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik innbyggerne forventer. sier leder Therese Thyness Fagerhaug og nestleder Bård Eirik Ruud i Unio Oslo kommune.

Utfordringene i Oslo kommune er nå så store når det gjelder å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte ansatte i helse-, velferds- og utdanningssektoren, at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik innbyggerne forventer.

Kapasiteten er truet og tjenestene blir dårligere når Oslo kommune ikke klarer å rekruttere og beholde ulike yrkesgrupper med høyere utdanning; ikke minst gjelder dette sykepleiere og lærere.

– Vi vet at lønn er et sentralt virkemiddel for å sikre riktig og nødvendig kompetanse. Det er derfor viktig for oss at lønnsutviklingen i Oslo kommune må være høyere enn i privat sektor for å kompensere for etterslepet fra de siste to årene. Det ansvaret og den kompetansen Unios medlemsgrupper har, må gjenspeiles i lønn, sier Thyness Fagerhaug.

Den største utfordringen for Oslo kommune fremover er å møte den demografiske utviklingen, innbyggernes behov for høy kvalitet i velferdstjenestene og økende krav til utdanning og kompetanse blant kommunens ansatte.

Disse utfordringene kommer særlig frem når kommunen skal håndtere krisesituasjoner som pandemi og flyktningkrise.

Dette er Unios krav:

  • Reallønnsvekst med et prosentvis generelt tillegg på lønnstabellen til alle
  • Særskilte lønnsmessige tiltak med en prioritering av dem med høyskole- og universitetsutdanning
  • Lønnsmessige tiltak tilpasset skoleverket
  • Endring av godtgjørelse for særskilt arbeidstid i Overenskomstens del A § 9.7 (kveld/natt) og § 10.2 (lørdag og søndag)

 

Se hele krav 1 her