Enighet med Spekter i innledende forhandlinger

Unio kom tirsdag kveld i mål med de første forhandlingene i Spekter.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i virksomheter utenom helseforetakene og Lovisenberg / Martina Hansens Hospital.

Økonomi var ikke tema for de innledende forhandlingene, men man har blitt enige om prinsipper for videre prosesser for tariffoppgjøret og frister for videre forhandlinger.

– Vi venter krevende runder fremover når vi skal komme til konkrete forhandlinger om økonomi. Vi forventer at arbeidsgiver tar sitt ansvar for å tilby avtaler som sikrer livsnødvendig kompetanse i sektoren, sier Unios forhandlingsleder i Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Protokollen ligger her