Klima må bli en viktigere del av trepartssamarbeidet

Klimakrisen utgjør en trussel mot mennesker, dyr og miljø. Derfor må fagbevegelsen bruke sin innflytelse slik at vi når klimamålene, og klima må bli en viktigere del av trepartssamarbeidet. Det var hovedbudskapet fra nestleder i Unio Silje Naustvik under åpningen av Arbeidslivets Klimauke som er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Unio arrangerer torsdag klimafrokost som en del av klimauken.

– Her er det svært viktig at regjeringen bruker trepartssamarbeidet aktivt, også i klimapolitikken. Det er en forutsetning for å skape legitimitet for klimatiltak og for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, sa nestleder Silje Naustvik under åpningen av Arbeidslivets klimauke som fant sted på på Kulturhuset i Oslo.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, NHO-leder Ole Erik Almlid og næringsminister Jan Christian Vestre var blant innlederne på åpningen.

Ole Erik Almlid, Peggy Hessen Følsvik og Terje Svabø på Arbeidslivets klimauke.

Grønnere reiser

Naustvik trakke frem at store omstillinger skjer best i samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, og at klima må derfor bli en viktigere del av trepartssamarbeidet.

– for det er ingen tvil om at det finnes eksempler på at det også gir resultat på klimaområdet, sa Naustvik og viste til klimakrav som ble fremmet i forbindelse med forhandlingene om statens reiseregulativ.

– Partene er nå enige om at nødvendigheten av en reise alltid skal vurderes opp mot klimahensyn og at reisen skal foretas på raskeste, rimeligste og mest miljøvennlige måte, sa Naustvik og viste til at det nå er tatt et stort og viktig steg mot grønne reiseavtaler.

Grønnere innkjøp

Hun viste også til at det offentlig hvert år kjøper varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner og til Riksrevisjonens undersøkelse som nylig viste at staten ikke bruker sin markedsmakt godt nok i klimaets tjeneste. Offentlig sektor bruker ikke innkjøpsmakten til å redusere klimagassutslipp.

– I 2017 utgjorde klimabelastningen fra disse innkjøpene 11 millionær tonn CO₂ – eller like mye som hele industrisektoren. Her hviler det et tungt ansvar på både næringsministeren og vi i trepartssamarbeidet, sa Naustvik og viste til anbefalingen fra Riksrevisjonen.

Råd for klimaomstilling

Naustvik trakk til slutt frem det partssammensatte rådet for klimaomstilling som er varslet i Hurdals-erklæringen.

– Her håper jeg næringsministeren ser nytten ved hele bredden og mangfoldet i trepartssamarbeidet og at miljøbevegelsen også i en eller annen form blir inkludert i arbeidet, sa Naustvik

 

Se opptak av sendingen her: