Oljenæringa, kraftselskapene og laksemilliardærene må ta større del av strømregninga

– La oljeselskapene og kraftselskapene ta deler av regninga for strømkompensasjonen. Staten må ikke ta denne regninga aleine. På tide å tenke litt radikalt, Jonas, oppfordrer Unios sjeføkonom Erik Orskaug i et innlegg i Dagsavisen i dag.

Han konkluderer med at grunnrenteskatten må skjerpes og utvides.

Øk grunnrenteskatten for petroleum med fem prosentpoeng og reduser nivåforskjellen mellom grunnrente­skatten for olja og kraftsektoren, skriver han.

Han fortsetter med at fordelen med økt kraftskatt er at den går direkte inn på inntektssiden i stats­budsjettet, mens økt oljeskatt går inn i oljefondet.

– I dag tilfaller de store ekstraoverskuddene i kraftsektoren i stor grad de kommunene som er «til­feldige» eiere av kraftverkene, skriver Orskaug.

Han mener også at de såkalte «laksebaronene» også bør bidra.

– Hvis regjeringen i tillegg foreslår å innføre skikkelig grunnrenteskatt på oppdrettsvirksomhet så får vi et ekstra bidrag fra laksemilliardærene også. Etter hvert vil havvind også bli mer enn lønnsomt, da kunne det vært greit å ha på plass et skatteregime som sikrer at ekstraordinært store overskudd tilfaller fellesskapet, skriver Erik Orskaug og avslutter:

– Det er «folket» som er eiere av naturressursene, da må vi sikre at stor avkastning ut over normalavkastning tilfaller oss alle. Det var god politikk tidligere, og bør være god politikk også framover, uavhengig av krigen i Ukraina og de høye energiprisene.