Frontfaget: Status quo for likelønna

– Frontfagmodellen fører til status quo for likelønna. Dess mer frontfaget har styrt, dess mindre får vi gjort med det vedvarende likelønnsgapet, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun oppsummerte Unios likestillingspolitiske frokostseminar.

Unio inviterte flere forskere, to politikere samt politisk journalist og kommentator Pål Hellesnes i Klassekampen til frokost for å snakke om likelønn og hvorfor det er så vanskelig å få gjort noe med det vedvarende likelønnsgapet.

Helga Aune

Advokat og 1-amanuensis Helga Aune viste til at Norge er forpliktet til å hindre lønnsdiskriminering ikke bare for likt arbeid, men også for arbeid av lik verdi. Verdsettingsdiskrimineringen – at arbeid som tradisjonelt utføres av kvinner blir systematisk lavere verdsatt enn arbeid som tradisjonelt utføres av menn – er noe myndighetene aktivt skal hindre.

– Det er ikke verdig å ikke få lik lønn for arbeid av lik verdi. Det er stereotypiene som hindrer likelønn. Det er jo ingen som går inn for å diskriminere, sa Helga Aune.

Hun setter sin lit til den forsterka aktivitets -og redegjørelsesplikten (ARP) arbeidsgiverne har til å jobbe med likestilling og mot diskriminering. Det gjorde også de to politikerne, Tuva Moflag (AP) og Kirsti Bergstø (SV).  Noen likelønnspott ville ikke Moflag høre snakk om. Hun mente at arbeid med å få slutt på deltid og mindre vikarbruk og innleie ville føre til økt likelønn. I tillegg påpekte hun hvor viktig det er med et godt organisert arbeidsliv. Bergstø er nestleder i et parti som har foreslått grep for å minske likelønnsgapet.

– Vi anerkjenner problemet, men mener det er partene som må foreslå grep overfor oss politikere. Utfordringen er at partene ikke er enige, sa hun.

– Massiv majoritet

Det var Pål Hellesnes enig i. Han følger lønnsoppgjørene tett som journalist i Klassekampen.

Unio-leder Ragnhild Lied og møteleder Erik Aaheim.

– Det er en massiv majoritet mot likelønnspott både blant partene i arbeidslivet og politikerne. Men politikerne kan selvsagt på egen hånd bevilge penger, men partene er jo ikke enig. De store summene er det partene som må forhandle om å fordele, sa han.

Forsker Mari Teigen uttrykte en oppgitthet over at tiltak som monner ikke blir iverksatt.

– Jeg blir slått av hvordan maktforholdene gjør det veldig vanskelig å få til endring. Men samtidig er det viktig med denne debatten og å holde den varm.  Frontfaget er en hellig ku. Det er slående hvor vanskelig det er å gjøre noe med,  sa hun.

Hun mener en likelønnspott er verdt å prøve.

– Lønn er det mest målrettede virkemiddelet. Heltid, å få flere menn inn i kvinnedominert sektor, en styrket redegjørelsesplikt – alt dette er fint. Men det vil jo ikke gjøre noe med ulikelønna. Lønnsforskjellene vil bestå, sa hun.

Frontfaget må praktiseres mer fleksibelt

Unio-lederen var like oppgitt som Teigen, men likevel kampklar.

– Det er et tankekors når politikerne svarer med at mulighetene med å få gjort noe med likelønnsutfordringene er et godt organisert arbeidsliv – men hvem er det som er mest organisert i arbeidslivet, spurte hun retorisk. Og svarte:

– Det er våre grupper – de kvinnedominerte gruppene i offentlig sektor. Jeg blir litt frustrert over at det ikke går an å flytte debatten over på hva som virkelig er bremseklossene for likelønn.

– For å få gjort noe med lønnsnivået må frontfaget praktiseres mer fleksibelt. Det trenger ikke bety at det blir en lønnsspiral om en hever lønnsnivået til de store kvinnedominerte gruppene i et par oppgjør hvis resten av arbeidslivet ser verdien av de yrkene. NHO sine bedrifter er like avhengige av at helse,-utdanning og omsorgssektoren og at politiet fungerer for at de skal kunne gjøre den viktige jobben de gjør, sa hun.

– Politikerne må skjønne at de har et ansvar for offentlig sektor fordi ansatte her ikke har en så tydelig arbeidsgiver som NHO. NHO blir styrt av bedriftseierne som blant annet ser hva som må til for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, sluttet hun.

 

Se hele seminaret her:

Tidspunkter for de forskjellige programpunktene:

Ragnhild Lieds velkomsttale: 4:22

Helga Aune: 12:00

Kjersti Misje Østbakken 26:00

Mari Teigen: 40:00

Panelsamtale: 56:00

Ragnhild Lied oppsummerer: 1:30

Du kan også ta et gjenhør med vår podkast om likelønn. Den finner du her