Europeisk fagbevegelse krever at Russland stopper krigen omgående

I går kveld avholdt europeisk fagbevegelse (ETUC) et ekstraordinært styremøte om krigen i Ukraina.
– Vitnesbyrdene om døde og sårede, folk på flukt, mat- og medisinmangler gjorde inntrykk. Det at møtedeltakerne faktisk hørte krigshandlingene i bakgrunnen under innleggene til de ukrainske kollegaene, bidro til å forsterke dramatikken, sier fagsjef Liz Helgesen i Unio.

Hun deltok på gårdagens digitale møte. ETUC krever at Russland stopper angrepet på Ukraina, og at solidaritetserklæringene omsettes til politisk påvirkningsarbeid for å stoppe krigen og å ivareta sivilbefolkningen.

Det var også enighet om å opprette et solidaritetsfond rettet mot ukrainske flyktninger og fagbevegelsens krisearbeid.

– Krigen i Ukraina mobiliserer arbeidstakerorganisasjoner i hele verden. Møtet handlet i hovedsak om å støtte våre ukrainske brødre og søstre, sier Helgesen.

Den siste uka har nasjonale og internasjonale fagorganisasjoner sendt varme ønsker og solidaritetshilsener til ukrainske kollegaer.

– I møtet ble det vist til at tiden er inne for mer handling og mindre ord – do more, say less, sier Helgesen.

Fagorganisasjoner fra Ukrainas naboland Polen, Estland, Georgia, Moldova, Romania, Bulgaria og Ungarn fortalte om hvordan organisasjonene bidrar i møte med flyktningene.

– Det var flere som fortalte om lokalbefolkningen som åpner sine hus og hjem, om opprettelse av barnehager og annen infrastruktur. Alt for å bidra til en bedre integrering og verdige levekår for flyktningene. Polsk fagbevegelse poengterte at bosetting i flyktningmottak ikke er aktuelt. Flyktningene skal raskt integreres i det polske samfunn, sier Liz Helgesen.

Også Norge kommer til å ta imot ukrainske flyktninger. Unio-leder Ragnhild Lied er opptatt av at vi må lære av de erfaringene vi har fra liknende situasjoner, for eksempel etter krigene i Bosnia og Syria.

–   Å tenke integrering fra dag en, er en suksessfaktor. Denne gangen må vi være oppmerksomme på at gruppen vil være kvinnedominert. Ettersom menn i arbeidsfør alder ikke får forlate Ukraina, vil flertallet av flyktningene være kvinner og barn. Det innebærer at vi må ha et særlig likestillingsperspektiv på bosetting og integreringsarbeidet, sier Unio-lederen.