Internasjonal fagbevegelse fordømmer invasjonen av Ukraina

Internasjonal fagbevegelse (ITUC) ber Russland om å trekke sine styrker tilbake og appellerer til verdenssamfunnet om dialog for fredelig løsning som respekterer folkeretten.

Unio støtter den internasjonale fagbevegelsens appell om russisk tilbaketrekning og strakstiltak for fred og sikkerhet i regionen. Ukrainakonflikten er ødeleggende for enkeltmennesker og verdenssamfunnet. Lederen av europeisk fagbevegelse (ETUC), Luca Visentini, viser til at Verden trenger ikke mer konflikt, men mer investering i mennesker og jobber, fred og stabilitet.

Den utfordrende situasjonen i Ukraina har vært på fagbevegelsens radar i mange år. Landet er en gjenganger på den globale fagbevegelsens indeks over «risiko-land».

– Nå har vi en situasjon av katastrofalt ødeleggende dimensjoner for folk, staten Ukraina og verdenssamfunnet. Situasjonen har rett og slett gått fra vondt til mye, mye verre, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio sender solidariske hilsener til fagforeningskollegaer i Ukraina og det ukrainske folk. Det haster med å finne en løsning.

– Unio krever at Russland stanser invasjonen av Ukraina. Konflikten må løses ved forhandlingsbordet og via diplomati, og Krim-avtalen må respekteres, sier Ragnhild Lied.