Kvinnedominert Unio – hva betyr det for lønnskampen?

Hvorfor er kampen for likelønn så krevende? Og hva mener vi egentlig med likelønn? Det er spørsmål vi vil besvare på Unios likestillingspolitiske frokostseminar den 8. mars.

Unio er den mest kvinnedominerte hovedorganisasjonen for arbeidstakere. Hele 77 prosent av den yrkesaktive medlemsmassen i våre 14 forbund er kvinner.

Helt siden Unio ble stiftet har likelønn vært en av våre viktigste politiske saker, og er ikke blitt mindre viktig i lønnskampen.

I opptakten til et spennende og krevende hovedtariffoppgjør, er likelønn satt på dagsorden igjen. Hvilke motkrefter og hindringer er det vi støter på som gjør likelønnskampen så vanskelig? Og hva er fakta om forskjellene i lønn mellom kvinner og menn? Vi har bedt et knippe forskere tegne og forklare.

Hva skal til for å løse likelønnsutfordringene? Hvem har ansvaret? Vi utfordrer et panel bestående av journalist Pål Hellesnes i Klassekampen, SV-nestleder og stortingsrepresentant Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant Tuva Moflog (Arbeiderpartiet) og forsker Mari Teigen.

Seminaret er på Thon Conference i Universitetsgaten 26 i Oslo. Det begynner klokken 8:30 og avsluttes klokken 10:00.

Program og påmelding finner du her

Påmeldingsfrist er torsdag 3. mars.