Unios likestillingspolitiske frokostseminar 8. mars

I år er tema likelønn på Unios likestillingspolitiske frokostseminar 8.mars. Unio er den mest kvinnedominerte hovedorganisasjonen for lønnstakere der andelen yrkesaktive kvinnelige medlemmer er 77 prosent. Og vi spør: hva betyr det for lønnskampen?

Unio har invitert forskere, politikere og kommentatorer til seminaret for å belyse hva årsakene er til det vedvarende likelønnsgapet, og hva vi kan gjøre med det. Seminaret vil klargjøre Unios politikk på området.  Programmet er under utarbeidelse.

Sted: Thon Conference i Universitetsgata 26 klokken 08.30-10.00

Det vil også bli mulighet til å følge seminaret digitalt.

Lenke til påmelding kommer.