Unio vokser videre: Over 389 000 er medlemsrekord!

Unio setter ny rekord i antall medlemmer og har nå over 389 000 medlemmer fordelt på våre 14 forbund. – Dette viser at det blir jobba godt med rekruttering i Unios medlemsforbund, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio fortsetter å vokse, både i antall medlemmer og forbund. Økningen er på drøyt 8400 medlemmer det siste året.

Forbundene i Unio har 389 217 medlemmer. – Det blir jobba godt med rekruttering i Unios medlemsforbund, sier Ragnhild Lied.

– Unio er opptatt av verdien av det organiserte arbeidslivet. Da er rekruttering viktig. Jo flere som er medlemmer i et fagforbund, jo sterkere blir trepartssamarbeidet. Det er grunnlaget for hele den norske modellen, sier Unio-leder Lied.

Nå har vi satt nok en ny medlemsrekord. Forbundene i Unio har 389 217 medlemmer, regnet ved årsskiftet. Størst økning i antall medlemmer har Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund hatt, med henholdsvis over 4500 og 2100 flere medlemmer. De er også Unios største forbund. Blant de mindre forbundene i Unio har Akademikerforbundet hatt en god vekst på 5 prosent flere medlemmer.

Tre av fire medlemmer i Unio er kvinner (76 prosent). Av medlemsmassen er 276 000 yrkesaktive. Økningen det siste året er på drøyt 4400 yrkesaktive medlemmer.

I løpet av fjoråret fikk Unio et nytt tilskudd: Norsk Tannpleierforening med sine 1000 medlemmer.

 

Her er flere detaljer om medlemstallene våre