YS støtter Unio

YS-leder Erik Kollerud støtter Unio i at grupper som henger etter lønnsutviklingen må få kompensert tapet. Han går dermed i rette mot Fellesforbundet og NHO, som mener frontfaget er en fasit for dem som forhandler etter.

Dette kommer fram i et intervju i Klassekampen i dag.

Faksimile Klassekampen fredag 4. februar.

Kollerud kritiserer spesielt Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, for hans uttalelser om at alle må forholde seg til frontfagsramma og at grupper som har kommet skjevt ut de to siste årene ikke skal kompenseres. Kollerud er enig med Unio om at frontfagsmodellen ikke skal praktiseres så strengt, og at en slik rigid praktisering provoserer og setter frontfagsmodellen i spill.

– Etterslepet frå tidlegare år, både i offentleg og privat sektor, er me einige i at det må kompenserast for, sier han til Klassekampen.

Unio-lederen er glad for støtten.

– Det er bra at YS ser det på samme måte som oss, sier Ragnhild Lied.

– Privat sektor har bevilget seg høyere lønninger enn det deres egne beregninger og tall skulle tilsi. Og dermed etterlatt seg et stort etterslep på lønn i offentlig sektor. Slik kan vi ikke ha det. Det er én av flere grunner til at ramma til offentlig sektor må opp, sier Lied.

Hun har tatt til orde for at offentlig sektor må prioriteres i oppgjøret nå.

YS foreslår ny utredning

YS-lederen foreslår en ny gjennomgang av hvordan frontfaget fungerer. Det er 10 år siden forrige utredning – det såkalte Holden III-utvalget. Dette er noe Spekter-direktør Anne-Kari Bratten også har uttrykt seg positiv til, blant annet i sitt innlegg på Unios tariffseminar i januar.

Lied mener tidspunktet er feil.

– Akkurat nå er det ikke et nytt utvalg vi trenger. Holden III er tydelig på hvordan frontfaget skal forstås og praktiseres. Nå er det viktig for oss å få kompensert etterslepet fra de to siste årene. Da må lønnsramma i offentlig sektor opp, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hør vår ferske podkast om Unios posisjon foran lønnsoppgjøret 2022 her