– Min største bekymring er medlemmer som sliter og ikke blir verdsatt

Ragnhild Lied er redd for at store deler av offentlig sektor vil slite med å rekruttere og beholde kunnskapsarbeidere fremover.

 

Hvilke trender i arbeidslivet vil prege ulike bransjer og sektorer i Norge dette året og hvilke enkelthendelser vil bety mest for norsk arbeids- og næringsliv ?

I et lengre intervju i Dagens Perspektiv (bak betalingsmur) vurderer Unio-lederen situasjonen framover. Pandemien fortsetter å prege norsk arbeidsliv inn i 2022, og mange av Unios medlemsgrupper.

– Det er allerede store rekrutteringsvansker innenfor offentlig sektor og disse vil ikke bli enklere fremover, sier Lied.

Høyt fravær

Unio-lederen ser med stor uro på det høye sykefraværet.

– Høyt sykefravær tror jeg vil prege 2022 uavhengig av hvor fort vi kommer oss ut av pandemien. I utgangspunktet er bemanningen i helse- og utdanningssektoren helt i grenseland for hva som er forsvarlig i en normalsituasjon. Under pandemien har det vært større fravær på grunn av sykefravær og karantenefravær. I tillegg har man måtte ta ekstra forholdsregler for å gjøre jobben. Dette har ført til så store belastninger og enorm slitasje at Lied mener det er grunn til bekymring.

Motiverer medlemmene

Mange har lange dager på jobb under koronapandemien.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Unio har tatt grep for å motivere de medlemmene som har ekstra energi til å jobbe mer under pandemien, blant annet med tilbud om å utvide normalarbeidstiden.

– Det handler om at arbeidshverdagen skal bli mer forutsigbar for helsearbeiderne som må jobbe dag, natt og helger. Vi har prøvd å snu alle steiner.

Likevel er det ikke alle arbeidsgivere som ser på dette som en god løsning.

– Vi håper ikke vi får tilstander som i Storbritannia hvor offentlige ledere må planlegge for at en fjerdedel av arbeidsstyrken er borte, men vi kan heller ikke se bort i fra et slikt scenario, sier Ragnhild Lied.

Det store spørsmålet handler om hvorvidt offentlig sektor klarer å levere alle tjenestene med den kvaliteten som omgivelsene forventer.

Forlater jobbene

Hun har merket seg at noen av medlemmene deres har gått helt ut av yrket i løpet av pandemien. Andre har byttet arbeidssted og funksjoner innen samme bransje.

– Jo lenger man må stå i en ekstremt belastende situasjon, jo større er sjansen for at dette vil skje. Man må se på alt som kan motivere medlemmene til å stå i det. De må få en reell verdsetting og oppleve seg verdsatt, ikke bare en applaus.

Det handler blant annet om arbeidsmiljøet, forebygging, HMS og lønn, ifølge Lied.

Må satse på kunnskap og forskning

Det trengs økt fokus på forskning og satsing på bedre beredskap.

Fremover håper Unio-lederen at regjeringen vil komme med en tydelig satsing på kunnskap og forskning.

– Vi må satse mer på forskning for å skaffe oss nødvendig kunnskap om utfordringene vi står i fremover, med tanke på bærekraftutfordringene og det grønne skiftet som  må komme.

Den nye regjeringen har varslet en storrengjøring i arbeidslivet.

– Pandemien har vist oss at det må være en systematisk satsning på bedre beredskap. Ingen er i tvil på at beredskapen ikke var god nok da pandemien traff oss. Vi kan ikke vente til denne pandemien er over før man starter det arbeidet. Beredskapen må bygges opp nå.

Lied mener også at Norge trenger en fornying av arbeidsmiljøloven som i større grad legger vekt på psykososiale- og organisatoriske forhold.

Det vil si vernebestemmelser for dem som jobber med og for mennesker.

– Det må få en like viktig posisjon som regler knytt til tradisjonell risiko i industrien. Vi har ikke gode nok vernebestemmelser for de psykososiale- og organisatoriske belastningene som folk som jobber med mennesker blir utsatt for, sier Lied.

Mot et aktivt år for Unio

Ragnhild Lied fikk spørsmål av Dagens Perspektiv om hennes største utfordring som leder i 2022.

– Vi har mange sterke og dyktige medlemmer som er helt avgjørende for et velfungerende samfunn. Vi merker at mange er slitne og desillusjonerte. Heia-ropene har stilnet. Det gjelder i store deler av offentlig sektor, svarer hun.

De positive kreftene

Utfordringen slik Lied ser den, handler om å snu situasjonen om til en positiv kraft som både medlemmene og samfunnet kan dra nytte av.

– Vi har opplevd en tendens i visse miljøer som framstiller det som at offentlig sektor nærmest er en byrde for privat sektor. Det er feil. Min oppgave er å synliggjøre at offentlig og privat sektor er avhengig av hverandre. Sammen må vi bidra til å få oss ut av pandemien på en best mulig måte for hele samfunnet. Det blir kjempeutfordrende. Her må vi ha med oss arbeidsgiverne, styresmaktene og politikerne. Alle må bidra til denne jobben.

Et mer kunnskapsbasert samfunn

Samfunnet blir mer kunnskapsbasert, og Norge skal være en kunnskapsnasjon.
Det å få fram verdsettingen av yrkesgruppene i offentlig sektor på en god måte er viktig.

Det er mange utfordringer å ta tak i, men hvilke nye muligheter ser hun, for seg og Unio?

– Samfunnet blir mer kunnskapsbasert, og Norge  skal være en kunnskapsnasjon. I fjor omtalte vi medlemmene våre som de unnværlige. Det var for å vise hvor viktige våre medlemmer er for at samfunnet skal fungere. Her ligger det store muligheter framover til å bygge på dette. Det å få fram verdsettingen av disse yrkesgruppene i offentlig sektor på en god måte er viktig, mener Lied.

Pandemien har vist oss hvor avhengige vi er av disse arbeidstakerne.

– Vi kan ikke bare lene oss tilbake når pandemien er over og gå tilbake til slik det var før.

Bekymret for medlemmene

Og hvilke trusler seg hun for seg ?

– Jeg ser ingen umiddelbare trusler for organisasjonen vår, men jeg er mer urolige på vegne av medlemmene som sliter og som blir for dårlig verdsatt. Frustrasjonen hos dem som må gå i fritidskarantene – de skal gå på jobb, men ikke ha fritid når de er ferdig på jobb. Andre grupper har strekt seg så langt de kan. Det vil hjelpe om vi alle samler oss rundt disse utfordringene, i følge Lied.