Utsetter forhandlingene om ny hovedavtale i KS

Unio kommune, KS og de andre forhandlingssammenslutningene er enige om at den avtalte forhandlingsprosessen for ny hovedavtale utsettes i minst 4 uker.

Årsaken er koronapandemien, smittesituasjonen og de skjerpende innstrammingen som regjeringen la fram i går.

Dagens hovedavtale går ut 31.12.21. Når forhandlingene om en ny hovedavtale ikke blir avsluttet innen fristen gjelder den gamle videre på vanlig måte på ettervirkning.

Partene er enige om å gjenoppta forhandlingen tidligst 11. januar 2022.