Unio-konferansen er avlyst og Unio-kongressen blir et digitalt arrangement

Unio har i dag besluttet å avlyse Unio-konferansen 7.–8. desember og å gjøre Unio-kongressen 8.–9. desember til et digitalt arrangement.

– Vi har i det lengste jobbet for å gjennomføre også Unio-konferansen. Etter en samlet vurdering og på bakgrunn av en økende og uoversiktlig smittesituasjon, har vi likevel valgt å avlyse. Det blir altså ikke noe fysisk møte i det hele tatt. Vi beklager sterkt at vi har vært nødt til å ta denne beslutningen, sier Jon Olav Bjergene, sekretariatssjef i Unio.