Unio med klimakrav i forhandlingene om reiseregulativet

Hovedorganisasjonen Unio løfter nå en rekke grønne krav inn i forhandlingene om Statens reiseregulativ. Kravene kommer i tillegg til flere andre viktige krav fra Unio.

Klimahensyn må vurderes sterkere

Unio krever nå at Statens reiseregulativ i langt større grad må stimulere til mindre reiser og til mer bruk av grønne transportløsninger for å få ned klimagassutslippene. Partene i forhandlingene består av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Unio, LO Stat, Akademikerne og YS Stat.

– Sett i lys av klimatoppmøtet og regjeringens ambisjon om 55 prosent kutt av klimagassutslipp innen 2030, må vi alle bidra til å få ned klimagassutslippene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Vi ønsker å bidra til mer bruk av klimavennlige transportløsninger og få ned den samlede reisevirksomheten slik at klimagassutslippene reduseres. Alle må bidra i det grønne skiftet. Fagbevegelsen har stor makt i Norge og den må også brukes til å regulere virksomhetene slik at de reduserer klimagassutslipp, sier Unio-lederen i et intervju med Dagsavisen.

Les hele saken i Dagsavisen

Kravene fra Unio er:

  • Nødvendigheten av reisen skal alltid vurderes opp mot klimahensyn og reisene skal så langt det lar seg gjøre gjennomføres på en miljøvennlig måte.
  • Samkjøring skal belønnes.
  • Sykkel og el-sykkel skal belønnes og gis kilometergodtgjørelse.

Grønnere reisemønster

Ut fra klimahensyn skal nødvendigheten av en reise alltid vurderes før den foretas. Reisen skal foretas på hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måte etter en samlet vurdering, så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget/tjenesten, går det frem av det generelle kravet fra Unio.

– Vi har lært under korona at mange møter kan avvikles digitalt. Nå må vi ta lærdom av det og også legge klimavurderinger til grunn nå vi skal vurdere nødvendigheten av tjenestereiser, sier Lied.

Hun legger til at Unio også åpner for flere grønne krav fra arbeidsgiver og forventer at staten går foran og viser vei gjennom grønnere reisevirksomhet i staten. Kravene fra Unio er i tråd med protokolltilførsel til Hovedtariffavtalen om at klima og bærekraft skal være en del av partssamarbeidet. De er også tråd med Hurdals-plattformens formuleringer om at klimagassutslippene fra transportsektoren skal reduseres,