– Trenger mer forutsigbarhet i smittevernarbeidet

I et ekstraordinært møte mellom partene og regjeringen om utfordringer i arbeidslivet som følge av pandemien sa Unio-leder Ragnhild Lied at vi trenger mer forebygging og forutsigbarhet i smittevernsarbeidet. – Det er stor sannsynlighet for at vi må leve med pandemien en god stund fremover. For å unngå en ny nedstengning og for at vi skal leve så normale liv som mulig må vi tåle strengere koordinerte nasjonale smittevernstiltak, sa hun.

– Mange av Unios medlemmer innen offentlig tjenester som helse, skole og barnehage er slitne av å ha stått i pandemien i snart 2 år. Tålegrensen til helsevesenet er strukket til bristepunktet. Markedet er tømt for arbeidskraft som kan drive helt nødvendige velferdstjenester, fortsatte hun.

Hun mener derfor at det er behov for å tenke HMS-arbeid i pandemien.

– Økt fokus på forebygging i det daglige HMS-arbeidet for å unngå sykefravær og frafall er helt nødvendig for at våre medlemmer skal bidra til å få oss gjennom krisa. Enkelt sagt gir godt HMS-arbeid mindre slitasje på den enkelte arbeidstaker, sa Ragnhild Lied.

Etter litt mindre kontakt mellom partene og regjeringen i forbindelse med regjeringsskiftet, forventer Unio nå en tett dialog med regjeringen i de neste ukene og månedene, slik at mekanismene i trepartssamarbeidet kan brukes aktivt til å slå ned pandemien.