Høyring – forslag om unntak frå kravet om offentleg utlysing av ledige stillingar i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 12. august forslag til to endringar i forskrift til lov om statens ansatte mv. på høyring. Begge forslaga gjeld unntak frå kravet i lov om statens ansatte mv. (statstilsettelova) om offentleg utlysing av ledige stillingar i staten.

Les Unios høyringssvar