Presentasjonene fra VOK 2021

Unios verneombudskonferanse (VOK 2021) fant sted 26.–27. oktober på Scandic Ambassadeur Hotel i Drammen. Her er presentasjonene.

Program dag 1, tirsdag 26. oktober

Rolleforståelse på arbeidsplassen – med hovedvekt på verneombudenes og tillitsvalgtes rolle
Hilde Hus Svanevik, juridisk rådgiver – arbeidsrett, Arbeidsmiljøsenteret

IA-avtalen – hvordan kan NAV Arbeidslivssenter bidra?
Tonje Edland Formo og Audun Fevik, NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken

Program dag 2, onsdag 27. oktober

Hjemmekontorets gleder og utfordringer: Den nye hjemmekontorforskriften, hvilke endringer ser vi så langt?
Henrik Dahle, fagsjef og advokat i Unio

Hjemmekontorets gleder og utfordringer: Hva vet vi egentlig om hjemmekontorets virkning på arbeidsmiljøet?
Lise Fløvik, enhetsleder for kunnskapsoppsummeringer og forsker i STAMI

Arbeidsmiljøportalen
Karin Scheel og Øyvind Rist Forsmo, Arbeidstilsynet

Hvor går grensen for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø?
Trine Hammer, Arbeidstilsynet