På rett vei i bærekraftsarbeidet

Unio inviterer til Fafo-frokost 11. november med lansering av rapport om profesjonene og bærekraftsmålene.

Forskningsstiftelsen Fafo har på oppdrag fra Unio, Utdanningsforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet foretatt en undersøkelse om profesjonene og bærekraftsmålene. Undersøkelsen er gjort blant tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet. Rapporten fra undersøkelsen blir presentert hos Fafo i deres lokaler i Borggata 2 B torsdag 11. november kl. 08.30–09.45.

På frokosten deltar bl.a. forskerne Åge A. Tiltnes og Inger Marie Hagen, Unio-leder Ragnhild Lied, sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode i Utdanningsforbundet, nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund, nestleder Kristin Dæhli i Forskerforbundet og KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Last ned rapporten her

Arrangementet er et fysisk møte med lett servering, men sendes også digitalt.

Se sendingen her:

Det haster med å nå bærekraftsmålene. Under seminaret vil derfor følgende spørsmål stå sentralt:

  • Hvordan skal Unio og Unios medlemsforbund få opp kunnskapsnivået om FNs bærekraftagenda hos sine tillitsvalgte og ordinære medlemmer?
  • Hvordan skal forbundene forbedre arbeidet med bærekraftsmålene og få mer «trøkk» på arbeidet med nødvendige omstillinger?
  • Hvordan skal forbundene sette medlemmene bedre i stand til å delta i dette arbeidet?
  • Hvordan skal forbundene bidra til det grønne skiftet uten at det går på bekostning av anstendig arbeid og medlemmenes øvrige interesser?
  • Hvordan kan forbundene bidra til økt samarbeid mellom ulike profesjoner og på tvers av sektorer?

Program

Velkommen
Tone Fløtten, daglig leder Fafo

Kort intro om bakgrunnen for prosjektet og Unios bærekraftsarbeid
Ragnhild Lied, Unio-leder

Hovedfunn fra rapporten
Åge A. Tiltnes, Fafo

Trepartssamarbeid og forhandlinger i bærekraftsarbeidet
Inger Marie Hagen, Fafo

Kommentarer til rapporten og samtale om veien videre
Med blant andre:
• Siri Skjæveland Lode, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
• Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund
• Kristin Dæhli, nestleder i Forskerforbundet
• Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Møteleder: Kristin Alsos, Fafo