Foreslå kandidat til Arthur Svenssons pris!

Fagforeninger, tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse kan nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.

Prisen er på NOK 500.000. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter.

Siden 2010 har prisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden. Blant prisvinnerne finner vi lærere i Bahrain og Filippinene, gruvearbeidere i Mexico og tekstilarbeidere fra Kambodsja. I fjor gikk prisen til den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland.

Fristen for å foreslå kandidater er 1.januar 2022. Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden».

Alle fagforeninger, ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen. En priskomité bredt sammensatt fra norsk fagbevegelse bestemmer hvem som skal få prisen.

Du må redegjøre godt for den nominertes bakgrunn og hvorfor vedkommende bør få prisen.

Nominasjon kan gjøres via skjema  eller på e-post til [email protected]

Les mer om prisen her