Fikk verneombudsprisen for svært grundig jobb

Verneombudsprisen 2021 tildeles Gary Hoffman, verneombud ved Nord Universitets avdeling på Nesna. – Det er viktig at verneombud snakker med ansatte og passer på i en krevende tid med mye omstilling, sa han, da han fikk pris for en tøff og grundig jobb for kollegiet.

Utdelingen foregikk på Unios årlige verneombudskonferanse.

Årets verneombud Gary Hoffman har vært verneombud på Nord Universitet, Campus Nesna siden 2015. Han sa ja til vervet etter at han ble medlem i Utdanningsforbundet i 2015.

For de ansatte på Nesna har jobbhverdagen vært preget av sterkt press over flere år. Forslaget og senere vedtaket om nedleggelse av studiestedet har bidratt til det. Hverdagen har vært konfliktfylt og krevende for alle som tilhører campus.

Mange symptomer, få tiltak

Som verneombud registrerte Hoffman etter hvert at den krevende arbeidssituasjonen ga utslag i arbeidsrelaterte fysiske og psykososiale symptomer for de ansatte.

Det ble aldri gjort noen risikovurdering av hvordan uvissheten på Campus Nesna slo ut for dem som hadde hverdagen sin der, slik det skulle etter loven. Derfor gikk Hoffman rundt til fagansatte, studentledere og administrativt ansatte og undersøkte. Han spurte blant annet folk om de fikk sove om nettene.

– De fleste sa nei. Arbeidstilsynet ramser opp en rekke tegn på negativt stress, og mange av disse tegnene kunne jeg se igjen i svarene, sier han.

Risikovurdering av arbeidsmiljøet

“I en tid der arbeidsmiljøet har vært preget av store omstillinger og til dels konflikter mellom ansatte og ledelse, mye oppmerksomhet fra både media og politisk hold, med påfølgende belastninger på de ansattes psykiske helse, har Hoffman utført verneombudsjobben samvittighetsfullt og grundig. Han har sørget for å sette risikovurdering av arbeidsmiljøet på dagsorden, ved behov involvert bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet i vernearbeidet, og arbeidet hardt og målrettet for å ivareta de ansattes arbeidsmiljø og helse.”, skriver juryen for verneombudsprisen.

“Han har sørget for å sette risikovurdering av arbeidsmiljøet på dagsorden.” Juryens begrunnelse

– Mennesker. Ikke bare tall

– Det er viktig for meg å rette fokus på samfunnsutviklingen for arbeidstakere. Jeg kommer fra USA og vet hvordan utviklingen kan bli når man ikke involverer ansatte nok i viktige prosesser. Hvis vi ikke blir lyttet til, blir vi fort tall og ikke mennesker, sier Gary Hoffman.

I mai 2019 vurderte Hoffman de psykososiale arbeidsforholdene som så uforsvarlige at han så seg nødt til å beordre arbeidsstans på campus.

Verneombudsprisen 2021 gikk til Gary Hoffmann (th.). Sekretariatssjef Jon Olav Bjergene i Unio (tv.) og i midten, sentralstyremedlem Inger Haraldsen i Utdanningsforbundet.
Foto: Embret Rognerød / Utdanningsforbundet

«En slik handling er svært krevende for et verneombud, og juryen vurderer denne handlekraften og vurderingen som et bevis på Hoffmans ønske om å gjøre sin plikt som verneombud og forhindre at arbeidsmiljøet skader de ansattes helse», skriver Verneombudspris-juryen i sin begrunnelse om prisvinneren.

– Meningsfylt verv

Etter løfte om å få bedriftshelsetjenesten på plass og at Arbeidstilsynet skulle følge med på situasjonen, valgte Hoffman å gjenåpne arbeidsstedet. Etter en svært krevende tid, sier han at vervet oppleves meningsfylt.

– Det har vært givende å være verneombud fordi det betyr at jeg har en stemme og kan gi klar beskjed til lederne om situasjonen. Lenge tror jeg de fleste ikke visste hvor dårlig det sto til med oss i Nesna. Men etter hvert har jeg opplevd at flere av topplederne omsider har hørt på oss, sier Hoffman.

Verneombudskonferansen 2021 finner sted 26.–27. oktober i Drammen. Målgruppen for Unios Verneombudskonferanse er verneombud og hovedverneombud som er medlem i Unios forbund.

Les også sak om brev fra KD til ledelsen i Nord Universitet om ansatte på Nesna