Nytt europeisk rammeverk for framtidas arbeidsmiljø

Europeisk fagbevegelse diskuterte nye HMS-standarder og framtidas arbeidsmiljø på dagens styremøte. Unio-leder Ragnhild Lied ønsker en bedre beskyttelse av de som jobber for og med mennesker.

Unio-lederen engasjerte seg i debatten om EUs nye rammeverk for et helsefremmede arbeidsliv. I sitt innlegg trakk hun fram de særlige utfordringene ansatte som jobber med mennesker står overfor. Deres utfordringer og behov ivaretas ikke godt nok under dagens rammeverk. Hun viste til hvordan deres arbeidsrelaterte sykdommer ofte kommer i det stille og bygger seg opp over tid.

– Folk blir syke av dårlig organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Deres sykdomsløp og årsaker krever særlig kunnskap og oppmerksomhet for å fanges opp. Her er det både behov for mer forskning og nye standarder, slo Lied fast.

Innlegget ble holdt under debatten om EUs strategiske rammeverk for helse, miljø og sikkerhet på jobb (2021-2027). Det dreier seg om et rammeverk som skal møte nye krisesituasjoner og sikre helse, miljø og sikkerhet i et arbeidsliv i endring – et saksfelt som Unio engasjerer seg i nasjonalt og internasjonalt.

– Vi er opptatt av å synliggjøre de helsemessige belastningene våre yrkesgrupper opplever, og at disse utfordringene er strukturelle – ikke individuelle. Altfor ofte betraktes belastningene som «en del av jobben» eller som enkelthendelser og individuelle opplevelser. Det er helt feil, sier Ragnhild Lied.