– Hovedavtalen må praktiseres bedre

Forhandlingene om en ny hovedavtale i staten er nok en gang utsatt, og dagens avtale videreføres ut 2022.  – Vi er skuffet over at vi ikke får forhandle om forbedringer i hovedavtalen. Nå blir det desto viktigere at dagens avtale praktiseres på en bedre måte, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind  i Unio stat.

Den 27. september ble det klart at hovedavtaleforhandlingene, som etter planen skulle gjennomføres denne uken, ikke blir noe av. Årsaken er at LO Stat ville utsette forhandlingene. Den gjeldende hovedavtalen i staten blir i stedet videreført til og med 31. desember 2022. Hovedavtaleforhandlingene er konsensusbasert, noe som innebærer at samtlige av partene må være enige for at det skal gjennomføres endringer.

Forhandlingslederen i Unio stat skulle gjerne gått til forhandlingsbordet.

– Vi var godt forberedt og klare til forhandlinger, og skulle gjerne benyttet muligheten til å forbedre en avtale som er overmoden for endringer. Vi har mange forslag til konkrete forbedringer i det som er det organiserte arbeidslivets grunnmur. Til syvende og sist går dette ut over arbeidstakerne i staten, som hadde fortjent at vi undersøkte mulighetene for en bedre avtale, mener Lind.

Hun er likevel opptatt av at det neste året må brukes godt, selv om dagens avtale videreføres.

– Forskningsstiftelsen Fafo gjorde en evaluering av dagens avtale som viser at et hovedproblem er praktiseringen av avtalen. Vi vil derfor arbeide målrettet for at virksomhetslederne i staten blir flinkere til å praktisere hovedavtalen på en god måte, og sikrer sine ansatte reell medbestemmelse, sier Guro Elisabeth Lind.

Partene er enige om å starte en prosess som forbereder gode forhandlinger før utgangen av 2022. Første milepæl er et seminar mellom statens personaldirektør og HS-lederne i januar 2022. Partene skal senest i september 2022 utveksle og diskutere forslag om forbedringer i hovedavtalens struktur og tekst. Dersom ikke partene blir enige om noe annet i avtaleperioden, vil det gjennomføres forhandlinger om hovedavtalen i uke 50 i desember 2022.