Unio støtter TV-aksjonen 2021

Hvert tredje sekund giftes en jente bort mens hun ennå er et barn. Årets TV-aksjon går til å få en slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst. Unio bevilger 100.000 kroner til formålet.

TV-aksjonen 2021 går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Jenter mister muligheten til skolegang når de giftes bort, og blir fratatt rettigheten til å bestemme over sitt eget liv. De blir også mer utsatt for vold og overgrep.

Midlene er øremerket prosjekter i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger, og skal gå til å:

  • Styrke jentene gjennom selvbestemmelse og likeverd
  • Beskytte jentene gjennom bedre lovverk og barnevern
  • Utdanne jentene gjennom skolegang og økonomisk selvstendighet

– Barneekteskap er en tragedie. Jentene mister selvbestemmelse, verdighet og skolegang. Fattigdom og mangel på likestilling gjør at barnebruder fortsatt er vanlig i fattige land, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Jentene i Niger er de som er verst rammet. Hele 80 prosent av alle nigerianske jenter blir giftet bort før de er 18 år. Landet er blant de fattigste i verden, og rammes stadig av både naturkatastrofer og konflikter mellom opprørsgrupper. Dette har ført landet inn i dyp fattigdom, matmangel og mangel på skolegang for barna.

– Unio mener skolegang er særdeles viktig – både for å bekjempe fattigdom, men også for å bidra til jenters utvikling og velferd, sier Ragnhild Lied.

Aksjonsdagen er 24. oktober, og Unio oppfordrer alle medlemmer til å bidra som bøssebærere.

Du kan lese mer om TV-aksjonen og hvordan du kan bidra her