Høring – Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ber om innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet har nå startet arbeidet med regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2023–2032. Planen vil legges frem i oktober 2022.

Les Unios høringssvar