Unio støtter teaterstreiken

I dag trappet streiken ved operaen, i teatersektoren og orkestrene – også kalt teaterstreiken og kulturstreiken – opp. Unio støtter de streikendes kamp for en bedre pensjonsordning.  –  Det er grunnleggende urettferdig at kvinner får mindre pensjon fordi de lever lenger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Strid om pensjon har ført ansatte innen opera, teater og orkester i Oslo, Bergen og Stavanger ut i streik. I dag ble den trappet opp til også å omfatte institusjoner i Kristiansand og Trondheim. Nå streiker 435 medlemmer i Fagforbundet, NTL og Creo.

De ansatte i opera-, teater- og orkestersektoren har hatt en midlertidig pensjonsordning siden 2016. Nå krever de en pensjonsordning som varer livet ut, slik de hadde før 2016. De har en innskuddsordning og krever en hybridordning.

–  Unio vil at hybriden skal være gjeldende pensjon i privat sektor. Den er livsvarig og kjønnsnøytral. Vi støtter derfor de streikendes pensjonskrav, sier Ragnhild Lied.

Derfor vil Unio ha hybrid

Unio er for at pensjoner skal være livsvarige og at kvinner og menn skal få lik pensjon. Både folketrygden og ny offentlig tjenestepensjon tilfredsstiller disse kravene.

– Det gjør derimot ikke innskuddspensjon, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Han forklarer:

– Innskuddspensjon avsluttes vanligvis ved 77 år. Da kvinner lever lenger enn menn, vil kvinnene få flere år uten tjenestepensjon. Innskuddspensjonsordningen er med andre ord ikke kjønnsnøytral og den tilfredsstiller ikke kravet om at pensjoner skal vare livet ut, sier han.

En hybridpensjon er som hovedregel livsvarig og arbeidsgiver må innbetale litt høyere premie for kvinner slik at pensjonen som utbetales blir lik for kvinner og menn selv om kvinnene lever lenger.

– Livsvarig og kjønnsnøytral pensjon er hovedgrunnen til at Unio kjemper for at hybridpensjon skal være den foretrukne pensjonsordningen i privat sektor. Hybriden likner også mye på den nye offentlige tjenestepensjonsordningen vi fremforhandlet i 2018, sier Unios sjeføkonom.

Du kan lese mer om kravene og streiken på Fagforbundets nettside.