– Regjeringen gjør det vanskeligere for de uføre

Unio avviser regjeringens forslag om å stramme inn ytterligere i folketrygden og tjenestepensjonene for de uføre som jobber litt ved siden av uførepensjonen. – Det vil bare gjøre det vanskeligere å være ufør, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

I dag kan de uføre tjene 0,4 G (om lag 42 000) før arbeidsinntekt gir avkorting i uførepensjonen. Tidligere var dette fribeløpet 1 G (106 000 kroner).

– Denne innstramningen har ført til at mange uføre reduserer sin arbeidsinnsats til rett under 0,4 G fordi avkortingen når arbeidsinntekten er over fribeløpet er for kraftig,  sier  Orskaug.

Nå følger regjeringen blant annet opp Sysselsettingsutvalgets forslag, og foreslår forskjellige modeller for en mer forsiktig avkorting, men fra første krone og for arbeidsinntekter opp til 1 G eller 1,2 G.

– Vi er redd forslaget vil føre til ytterligere redusert arbeidsinnsats fra de uføre – det stikk motsatte av hva regjeringen ønsker med forslaget, sier Orskaug.

Unio er også imot at det gjøres endringer i avkortingsreglene for uføre uten at dette ses i en større sammenheng.

– Regelverket for uføre har blitt meget komplekst og utilgjengelig etter 2015, fastslår Erik Orskaug.

I høringssvaret fra Unio heter det blant annet  at: «Det vil være uheldig å endre dette nå uten å se spørsmålet om restarbeidsevne og uførereglene i en mer helhetlig sammenheng».

Du kan lese Unios høringssvar her