Seminar for Unio-studentene

Hvorfor skal vi organisere oss? Hva er politisk påvirkning, og hvordan kan vi bruke vår felles kraft til å jobbe for økt innflytelse og bedre vilkår for våre studenter?

Dette og flere andre tema ble diskutert på Unio-studentenes seminar lørdag 28. august. Målet for seminaret var å gi studentene innsikt i Unio og Unios arbeid, samt å stake ut kursen for studentenes neste periode.

Unio-studentene er et samarbeidsforum for studenter som tilhører Unios medlemsforbund. De bidrar til å rette oppmerksomheten mot viktige saker som angår forbundenes studenter.