Hvor blir det av kvinneperspektivet i valgkampen?

Tolv organisasjoner har gått sammen for å få likestilling og kvinners rettigheter på agendaen i valgkampen. To uavhengige rapporter viser at kvinneperspektivet i liten grad blir ivaretatt.

–  Dette er et historisk samarbeid – vi er 12 organisasjoner fra LO til Unio, fra sanitetskvinnene til Kvinnefronten, som går sammen og sier at den likestillingspolitikken som føres i Norge holder ikke mål, sier Gro Lindstad til NRKs Studio 2.

Hun er leder for Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS), og har koordinert arbeidet.

Rapportene ble lansert på et fullsatt arrangement under Arendalsuka.

Organisasjonene ble enige om å bestille to uavhengige rapporter – en som gjennomgår regjeringens likestillingspolitikk de siste fire årene og en gjennomgang av partiprogrammene.

Gjennomgangen av partiprogrammene viste at ingen tilfredsstiller kravene i FNs kvinnekonvensjon.

Norge har forpliktet seg til å jobbe etter Kvinnekonvensjonen på alle politikk- og samfunnsområder. Etter forrige rapportering til FN i 2017 fikk norske myndigheter kritikk fra både FN-komiteen og sivilt samfunn på en rekke områder, blant annet for kjønnsnøytral tilnærming i både lovverk og politikkutforming. Rapporten som vurderer regjeringas oppfølging etter 2017 konkluderer med at kvinneperspektivet blir borte i regjeringas mangfolds- og integreringspolitikk, blant annet ved at likestillingsloven ble en felles diskrimineringslov – noe Unio gikk skarpt imot før den ble vedtatt.

Arbeidsliv, kvinnehelse og vold mot kvinner er andre områder der mye gjenstår.

– Regjeringens likestillingspolitikk er ikke god nok. I løpet av de fire siste årene har den blitt mer usynlig, og regjeringen har mange ganger blitt reddet av Stortinget. Initiativene til god likestillingspolitikk har kommet fra Stortinget og ikke regjeringen, sier Gro Lindstad i Dagsnytt 18-debatt med stortingsrepresentant Guro Angell Gimse fra Høyre.

Dagsnytt 18-debatten finner du her: “Mangler kvinneperspektiv” – 16 minutter ut i sendingen

Vil du heller se tv-sendingen, så finnes den her

Her kan du høre intervjuet med Lindstad på NRK Studio 2

Lindstad har også en kronikk i Dagsavisen: «Kvinnepolitikken som forsvant»

Organisasjonene som har samarbeidet, er i tillegg til FOKUS:

Unio
Norsk Sykepleierforbund
LO
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Norges kvinnelobby
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Norsk Kvinnesaksforening
Kvinnefronten
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norges Kvinne- og familieforbund