Diskuterte Unios tillitsvalgtundersøkelse

Fafo har på oppdrag fra Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering  gjort en undersøkelse blant tillitsvalgte i Unios forbund. Pandemien har gitt store endringer i arbeidshverdagen til Unio-medlemmene. Funnene ble diskutert på Arendalsuka.

Fafo har blant annet bedt tillitsvalgte vurdere den lokale beredskapen og frykten for smitte blant medlemmene. Videre har de sett på arbeidsvilkår under pandemien, og de har stilt spørsmål om hvordan mulighetene for medbestemmelse og medvirkning har vært. Unio-leder Ragnhild Lied kommenterte funnene fra forskerne Sissel Trygstad og Rolf Andersen fra Fafo, da de la fram undersøkelsen på Arendalsuka.

Det er mange interessante funn i tillitsvalgtundersøkelsen. Flere av dem er nedslående. For mange av Unios medlemmer har arbeidspresset vært stort under pandemien. Mange arbeidstakere har strukket seg svært langt for å bidra i dugnaden.

Dette har påvirket den selvopplevde helsa til Unios medlemmer, og for få tillitsvalgte har fått anledning til å drøfte HMS-konsekvenser av endrede arbeidsvilkår for medlemmene under pandemien.

Fafo konkluderer også med at mulighetene som ligger i partssamarbeidet ikke ble utnyttet godt nok.

 

Se fremleggelsen av undersøkelsen her

Les hele undersøkelsen her: