Unios koronarapport lansert

Er vi beredt for neste krise ? Unio la frem sin rapport fra koronapandemien på Arendalsuka. Den inneholder ti viktige tiltak for bedre beredskap før neste krise.

I et helt år har Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering jobbet med rapporten, ledet av Silje Naustvik, nestleder i Unio og i Norsk Sykepleierforbund.

Utvalgslederen presenterte Unios koronarapport på Arendalsuka. Hun innledet med å si at landet ikke var beredt på en pandemi, til tross for at nettopp det sto øverst i den nasjonale trusselvurderingen.

Nestleder Silje Naustvik i Unio har ledet koronautvalget og presenterte rapporten i Arendal.

– Det til tross, har profesjonene i Unio vist ekstrem omstillingsevne, blant annet på bekostning av HMS og arbeidstider, sa Naustvik. Dette viser også Unios tillitsvalgtundersøkelse, laget av Fafo.

Koronautvalgets rapport er på 46 sider og inneholder også mange, nyttige erfaringer fra pandemien.

Utvalgslederen konsentrerte seg om de ti viktigste beredskapstiltakene før neste krise.

  1. Lag beredskapsplaner for å ivareta og koordinere viktige samfunnsfunksjoner under en krise.
  2. Styrk offentlig sektor betydelig som en forutsetning for å sikre landets beredskap.
  3. Øk bemanningen av kvalifiserte ansatte i yrker med kritiske samfunnsfunksjoner.
  4. Etabler beredskapslagre og nasjonal produksjon av legemidler og livsviktige varer.
  5. Sørg for HMS for ansatte i sterkt berørte yrker og rammevilkår som rekrutterer og beholder.
  6. Bruk medbestemmelsesapparatet og de tillitsvalgte mer i en krisesituasjon.
  7. Gjennomfør planlegging og trening for ulike sannsynlige kriser på tvers av sektorer.
  8. Finansier beredskapsrelatert forskning over statsbudsjettet.
  9. Sikre logistikk og transport av livsviktige varer og ressurser under en krise.
  10. Bevar den høye tilliten i samfunnet gjennom gode velferdsordninger, styrking av den norske modellen og små forskjeller.

Må øve mer, i flere sektorer

I panelet var Unios nestleder Kjetil Rekdal. Han er vel kjent med kriseplaner fra politiet.

– Det vi så under pandemien, var at mye ble snudd på hodet, på tross av gode planer mange steder. Å få logistikken i en krisesituasjon til å fungere krever øvelse. Det bør være et prioritert område framover, når vi har den erfaringen. En kriseplan er ikke nok. Det burde vært trent mer blant annet i universitets- og høyskolesektoren og i skolen, sa Rekdal.

Bemanningen må styrkes

Rekdal tok også opp den kritisk lave bemanningen i flere viktige velferdstjenester.

– Vi har en kritisk, lav bemanning i en normal situasjon mange steder. Vi kan ikke møte neste krise på en bedre måte med så lav bemanning, sa Kjetil Rekdal.

– Og vi har for trange budsjetter for planlegging og trening på uventede hendelser. For eksempel er bemanningen på intensivavdelingene våre dårligere enn i andre land, la Silje Naustvik til.

Maria Aasen-Svensrud (Ap) sitter i  Stortingets justiskomité.

Arbeiderpartiets Maria Aasen-Svensrud (Ap) i Justiskomiteen på Stortinget fikk kommentere de viktigste punktene i Unio-rapporten.

– Vi må våge å se på hvordan vi kan øke bemanningen. Og vi må satse på flere heltidsstillinger, for eksempel i brannvesenet, sa hun. Aasen-Svensrud tok også til orde for å ruste opp både heimevern, sivilforsvar og satse på økt produksjon av utstyr og medisiner i Norge.

Ingunn Foss (H) i Justiskomiteen.

Ingunn Foss (H) fra Høyre og Justiskomiteen mente på sin side at vi aldri har vært så gode på beredskap, som nå. Hun minnet om at alle de gode forslagene om satsinger må finansieres over budsjettene.

Både hun og Ap-representanten mente likevel det ville være en god idé å satse mer på beredskapsrelatert forskning over statsbudsjettet, da de ble utfordret på det av debattleder Erik Aasheim.

– Vi har ikke råd til å la være å satse på å utvikle bedre beredskap, sa Maria Aasens-Svensrud.

 

Last ned rapporten “Forberedt eller omstillingsdyktig?” fra Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering

Les NRKs sak om Unios koronarapport her

Se opptak av debatten under Arendalsuka: