Høring – Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021–2025

Kunnskapsdepartementet sendte 25. juni 2021 strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021–2025 på offentlig høring.

Hensikten med strategien er å gi retning og ambisjonsnivå for universitets- og høyskolesektorens arbeid med digitalisering for å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse. Det er utviklet langsiktige visjoner med utgangspunkt i ulike roller: studenten, underviseren, forskeren, ledelsen (ved institusjonen), arbeidsliv og samfunn.

Les Unios høringssvar