Ber studenter bruke stemmeretten for å sikre økt studiestøtte og bedre psykiske helse

I disse dager ruller Unio ut en kampanje på sosiale medier hvor unge og studenter oppfordres til å bruke stemmeretten for å sikre økt studiestøtte og bedre psykisk helse blant studenter. Målet er også å øke valgdeltakelsen blant unge og studenter.

– For oss er økt studiestøtte og ikke minst bedre psykisk helse blant studenter viktige valgkampsaker, sier leder av Unio-studentene, Iril Myrvang Gjørv, og viser til årets helse- og trivselsundersøkelse blant studenter som viser at 45 prosent av studentene sliter psykisk og over halvparten føler seg ensomme.

Flere unge må bruke stemmeretten

Lederen av Unio-studentene er bekymret for valgdeltakelsen blant unge og studenter. Hensikten med kampanjen er også å øke valgdeltakelsen hos disse gruppene.

– Vi minner også studentene på at de må forhåndsstemme dersom de har folkeregistrert adresse et annet sted enn der de studerer, sier Myrvang Gjørv.

Se kampanjefilmen her: