KS-området i tvungen nemnd 16. september

Datoen for behandling av lønnsoppgjøret i KS / Unio kommune-oppgjøret er 16. september. Saken behandles i Rikslønnsnemnda, etter tvungen lønnsnemnd.

Årets mellomoppgjør i Unio kommune endte, etter forhandlinger og mekling, med at Unios forhandlingssammenslutning i KS-området forkastet meklingsforslaget, og gikk ut i streik. Streiken ble avblåst 4. juni, da regjeringen, ved arbeids- og sosialministeren, varslet at den ville stanse streiken ved tvungen lønnsnemnd. Stortinget vedtok 15. juni lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS.

Loven ble sanksjonert i statsråd 18. juni 2021 og er trådt i kraft.

Nemndsbehandlingen

Partene kan komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling i Rikslønnsnemnda. Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den vil da gjelde fram til hovedoppgjøret våren 2022. Det er ikke anledning til å si ja eller nei til en kjennelse fra Rikslønnsnemnda.

Klemet Rønning-Aaby er forhandlingssjef i Unio.

– Unio og forbundenes forståelige misnøye med årets oppgjør i kommunesektoren og sykehusene, skal nå få sin løsning. Etter tre store streiker før sommerferien, kommer nå behandlingen av interessetvistene i tre nemnder. Den første saken er i en frivillig nemnd med Spekter. Deretter følger to saker for Rikslønnsnemnda, i forhandlingsområdene KS og Oslo kommune. Jeg forventer at våre medlemmers syn på situasjonen for velferdstjenestene tas på alvor, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio.

Alt om lønnsoppgjøret 2021 finner du her

Flere nemnder i høst

To tvungne lønnsnemnder blir behandlet av Rikslønnsnemnda 16. og 27. september. Også Unio Oslo kommune skal i tvungen nemnd. Mandag 7. juni ble streiken i Unio Oslo kommune stoppet med tvungen lønnsnemnd av arbeids- og sosialministeren.

Men først behandles den frivillige lønnsnemnda for Unio Spekter 23. august. Streiken i område 10 og 13 (spesialisthelsetjenesten) ble avsluttet etter at regjeringen innkalte partene med trussel om tvungen lønnsnemnd i møtet 16. juni i år.