Høring – jobbfradrag for unge

Finansdepartementet sendte 16. juni 2021 på høring forslag om et jobbfradrag for unge. Forslaget innebærer at det innføres et nytt fradrag i arbeidsinntekt for unge under 30 år. Målet er at fradraget skal styrke arbeidsinsentivene til unge.

Les Unios høringssvar