Høring – Forslag til endringer i egenbetalingsforskriften

Kunnskapsdepartementet sendte 27. april forslag til endringer i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler på offentlig høring. Forslaget åpner for at statlige universiteter og høyskoler i større grad kan tilby utdanninger mot egenbetaling, som er særlig tilrettelagt for personer med arbeidserfaring.

Forslaget vil ikke få betydning for det ordinære utdanningstilbudet, som er gratis. EØS-regelverket om offentlig støtte setter rammer for hvor stor andel av kostnadene ved studietilbud som kan finansieres av egenbetaling. Forslaget hører åpent tre alternative måter å regulere andel egenbetaling på, som alle ligger innenfor EØS-reglene.

Les Unios høringssvar