Dato er satt for behandlingen i Rikslønnsnemnda for lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Stortinget fattet tirsdag den 15. juni vedtak om tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken i tariffområde Oslo, og saken skal behandles i Rikslønnsnemda. I dag ble det klart at hovedforhandlingene i saken mellom Oslo kommune og Unio vil skje den 27. september.

Fram til saken er behandlet ferdig gjelder lønns- og arbeidsvilkår for Unio-medlemmer slik de var per 30. april 2021.

I Rikslønnsnemnda kan partene komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling. I de fleste tilfeller har Rikslønnsnemnda stadfestet resultatet i skissen fra Riksmekler, men det kan også komme endringer.

Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den vil da gjelde fram til hovedlønnsoppgjøret våren 2022.

Les mer om Rikslønnsnemnda her